Tomáš Hlinka - básník, spisovatel, filosof

 

 

 Úvod

 Ze života

 Básně z let 1972 - 1998

 Kniha básní

 Povídky
       Jana a divadlo
       Lístek
       Kamil Redel
       Patricie
       Jindřich

 Divadelní hra Valerio

 Paměti

 Fotogalerie

 

 

Básně z let 1972 - 1998  

knihaTomáš Hlinka: Sbírka Básně z let 1972-1998 verše

Autor sbírky Tomáš Hlinka vydal první vydání Básní z let 1972-1998 v roce 1999 (ISBN 80-238-3685-4).

 

V roce 2017 vydal druhé vydání Básní z let 1972-1998 (ISBN 978-80-88088-62-2), ve kterém některé básně pozměnil.

 

 

Druhé vydání sbírky Básně z let 1972-1998 je v prodeji.

Sbírka Básně z let 1972-1998 je v prodeji také jako e-kniha.

 

Sbírka má devět knih: Poselství, O lásce, Psaní, Pochopení, Zahrada, Struny, Vlčí mák, Jitro u řeky, Příběhy bukinisty.

 - - - - -

 

     LOĎ

     Tomáš Hlinka

 

Do přístavu připlouvala loď.

 

Provázeli ji námořníci,

které přiváděla z portů světa.

 

Čekala na setkání s člověkem,

který vykoval kotvu

a nechal ji vyplout

na hladinu oceánu.

 

Byl v lokálce z nedalekého města,

byl na chodníku před přístavištěm.

 

Vracela se k němu

podobná bílé holubici

vypuštěné z jeho ruky.

 

Vlny omývající její boky

byly jako rozmachy rukou,

když ohlazoval kýl přídě

pod klenbou loděnic.     

 

-----

 

     JITRO U ŘEKY

     Tomáš Hlinka

     Motto:  Všechny písně jsou čisté,
                  a tak se podobají lásce.
  

Když tvé kroky dopadaly vedle mých

a náruč noci ustupovala k nám dvěma,

 

přiblížili jsme se k řece,

která patřila v tu chvíli rybářům, 

zvedajícím udice s rybami

na světlo začínajícího dne,

podobně jako my jsme říkali věty,

které jindy zůstávaly v nás ukryty,

 

jednou jsme tudy pluli

na lodi, z které jsi mávala šátkem, 

jako bychom potkávali

znovu sebe,

 

řeka nám připomněla dětství,

plynula volně a nerušeně,

napodobujíc čas

a nesouc k nám chladivé ráno,

 

plujeme na loďce,

půjčené od převozníka,

čekajícího na své pasažéry,

kteří nepřecházeli po blízké lávce,

ale usedali k příboji vln,

aby naslouchali jejich písním,

 

ještě jsme nedopluli k nejbližší bóji,

ještě jediný racek nevzlétl nad naše hlavy,

ještě jediný chodec nestanul u zábradlí mostu

a nepohlédl na mírnou řeku,

ještě jediná loď nevyplula z přístavu

na dráhu podobnou naší,

a my jsme nahlíželi do hladiny řeky,

jako by vodní skřítek se mohl objevit v naší blízkosti

a dopovědět, co jsme neřekli sami,

 

nikdo z nás nevěděl,

jak dlouho trvá

láska a štěstí,

 

před sebou jsme měli den,

který ještě nestačil ukrýt úsvit,

a my jsme potkávali ranní chodce

před rybářskými domky.

 

- - - - -

 

     ZAHRADA

     Tomáš Hlinka
 

Spatřil jsem rozkvetlou zahradu a včely,

které ze skal a lesů přiletěly

a z hájů a sadů přinesly lupínek,

jenž loukou voněl mi, vázanou v prstýnek.

 

Spatřil jsem zahradu rozkvetlou jak svět,

v které jsem k zobáčkům drobty vrabcům met,

a z mého domku, schouleného za souvratí,

s krajícem vybíhaly pozdravit slunce děti.

 

Vlaštovky večer jsem potkával a jejich hnízda

zahříval dechem Betléma a zdobil hrotem rydla

a od soutoku řek až k bájné klenbě vrchoviny

písní jsem velebil zahradu domoviny.

 

- - - - -

 

     PRAZE

     Tomáš Hlinka
 

Praho,

z tvých zahrad jsem pozoroval,

jak se ti dvoří Petřín.

 

A jindy

před Zlatou kapličkou

Vltavu klopýtat o Žofín.

 

A když jsem se blížil k jezům,

slyšel jsem

na jejich hřeben

hrát paprsky slunce

Smetanovu hudbu.

 

Ke klenotům věží se klenuly lípy

a kaštany s akáty,

když jsem se díval od Hradčan,

jak tě tvé baroko provází

po Karlově mostě.

  

- - - - -
 

Tomáš Hlinka: BÁSNĚ z let 1972-1998

Text © Tomáš Hlinka 2017

All rights reserved. Všechna práva vyhrazena.

Vydalo nakladatelství Klika, Praha 2017

2., pozměněné vydání 2017

ISBN 978-80-88088-62-2

 

Tomáš Hlinka: BÁSNĚ z let 1972-1998

Copyright © Tomáš Hlinka, 1999

All rights reserved. Všechna práva vyhrazena.

Vydal Tomáš Hlinka, Praha 1999

1. vydání 1999

ISBN 80-238-3685-4

 

 

 


e-mail: thomas.hlinka@volny.cz, web: www.tomashlinka.cz